House of Talent

Create to Inspire ~ Inspire to Create

Silvia de Kunstenaar

Silvia de Kunstenaar

Vanaf de kleuterschool wist ik wat ik wilde alleen niet de weg ernaar toe!? 

Tekenen en schilderen is niet weg te denken uit mijn leven! Waar ik ook woon dit is mijn manier van uiten, verwerken en communiceren.

Daar zijn nu ook digitale vormen bijgekomen infographic, photoshop en webdesign. En niet te vergeten educatie in al zijn vormen en facetten.

Hier een klein overzicht ingedeeld in periodes die min of meer ook fases kenmerken waar ik een groei doormaakte als mens en als kunstenaar. Authenticiteit als mens blijft altijd mijn inspiratiebron.

‘Life is a flow of love and your participation is requested’ de beste theezakjes spreuk ooit!-)

Grote invloeden zijn te zien van de verschillende landen waar ik heb gewoond en omstandigheden die mij als mens en kunstenaar hebben verrijkt en waardoor ik me steeds meer verbonden voel met de mensheid als één geheel. Daar bedoel ik niet mee dat alles rozegeur en maneschijn is, maar negatief niet zonder positief kan bestaan, rechts niet zonder links en mooi niet zonder lelijk (als er al zoiets bestaat).  Wij leven omdat de dood bestaat en de manier waarop wij ernaar kijken kan het waardevol maken!

Meest recent werk:

Later werk:

 

Toegepaste kunsten:

 

Hier een summier overzicht van tentoonstellingen:

Delenderwijs-spelenderwijs

Tot het hart van de kernzaak te komen!

Veel geleerd 2018 in een voor mij nieuw gebied.

Woorden geven aan, maken visueel en laten voelen wat systeemenergie is en waarom dit van je team een TOP team maakt! Systeemenergie is wat je onbewust weet als individu (groep en organisatie). In de praktijk wordt dit zichtbaar als patroon en/of probleem. Wat speelt er binnen het grotere geheel, het collectief geweten? Systeemenergie is direct zichtbaar en voelbaar je kunt het vergelijken door met je mobiel verbinding te maken met je home wifi-netwerk. Waar ben je goed in? Waar sta je in je team en in je organisatie? Luisteren met al je zintuigen geeft je inzicht in je eigen patronen en is de eerste stap om er losser van te komen en vrijer te leren bewegen naar een plek voor nieuwe ideeën, oplossingen en energie. In een veilige, ontspannen omgeving waar alle ballast wegvloeit. En je als team spelenderwijs co-creëert. Met behulp van een spelender-delenderwijs model mat.


En de 16 energiebronnen van Hans van Loo en nog vele andere elementen. Uitbreiding naar individuele hulp bijvoorbeeld beeldend, tenslotte ben ik daar goed in.

Nog steeds een waanzinnig goed idee en uiteindelijk product wat ik verder wil ontwikkelen maar opzoek ben naar een coach met netwerk die mee het pad wilt bewandelen.

En voor de future wellicht een AR versie dat je systeemenergie kunt voelen en uittesten met behulp van augmented reality mogelijkheden. Dat zie ik helemaal zitten.

Kwetsbaarheid als sterkte

Wat je kwetsbaar maakt is ook je sterkte doordat je je open stelt en loslaat van wie je denkt te moeten zijn of hoort te zijn. Helemaal in dit tijdperk van sociale media/masks. Daarvoor is moed nodig en ook compassie voor jezelf, humor helpt ook door de dingen niet zo serieus te nemen. Maar het voornaamste; maak contact met je authentieke zelf door geen gevoelens en emoties uit de weg te gaan maar toe te laten.

Als kunstenaar ga je elke x weer de confrontatie aan met het witte doek wat, hoe, waarom en is het goed genoeg. 

In het kader van kwetsbaar opstellen laat ik hier mijn werkproces van een schilderij zien nadat ik geruime tijd niet heb geschilderd. 

Volgens Brené Brown geboorteplaats van creativiteit, dankbaarheid en geluk ‘By making things uncertain, unmeasurable, unperfect and non pretending’

 

Is het af? Is het goed? Zal het de test der tijd doorstaan? Wie zal het zeggen en wat doet het ertoe! Wederom genot, uitdaging, strijd en voldoening een doek uit 1990 over te schilderen en er een nieuwe titel aan te geven ‘Vele lagen realiteit (like waves of the ocean)’.

Empathy is to be able to be present to someones pain and antidote to shame. Shame is a toxic emotion and a fear of not being good enough. So we disengage and close instead of opening up and being vulnerable.

We need self-compassion and empathy towards oneself. Also courage and willingness to be vulnerable in order to heal our mind and body and others. Because vulnerability is the birthplaces of creativity, joy, belonging and love.

Infographic

Een infographic maken vraagt om een scherp observatie vermogen, een creatief brein EN een gave om structuur en overzicht te brengen in complexe situaties. Kwaliteiten die Silvia Hendriks allemaal in zich draagt en vertaalt in een stukje kunst dat beklijft.” Gonneke van Dorst, Succes Mindset Coach en Pure Aantrekkingskracht Expert.

Infographic komt van Engelse term ‘information graphics’ of wel een informatieve illustratie. Een weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld ter verduidelijking van informatie, data en kennis van meestal processen of gebeurtenissen op een snelle, compacte en visuele manier.

Hier zie je een voorbeeld hoe je een overzichtelijke cv infographic kunt maken gelinkt aan bijvoorbeeld LinkedIn!

Nog een voorbeeld van een infographic die ik heb gemaakt aan de hand van 5 live facebook uitzendingen van Aramik over hoe je je LinkedIn profiel een boost kunt geven!

Hieronder infographic na evaluatie gesprek over het Levensboek!

Ouders neem je kind mee naar het museum. Het werkT

Kijk hieronder naar het deel van Picasso’s beroemde schilderij Guernica dat ik heb geschilderd voor mijn zoon, toen 18, om aan zijn lege studentenkamer muur te hangen.

Afgelopen zomervakantie kwam ik erachter dat hij dit heel mooi vindt. Toen we het Picasso-museum in Malaga bezochten, waarin hij dacht het beroemde schilderij Guernica tegen te komen. Hij was teleurgesteld toen hij ontdekte dat het in Madrid hing.

Elke familievakantie mag elk gezinslid een vakantie wens uitspreken. Ondertussen weten ze allemaal wat ik wens, namelijk een bezoek aan een kunstmuseum. We doen dit al sinds de kinderen klein waren. En zie het werkt na vele jaren, landen, plaatsen, musea bezoeken niet altijd volledig vrijwillig …..

Ik voel me gezegend.

En wordt nu ook wetenschappelijk ondersteunt door KLIK HIER

 

Parents take your kids to a museum, it works!

I painted part of Picasso’s famous painting Guernica for my son, 18, to hang on his empty dorm room wall.

Last summer holiday I found out that he likes it very much. As we visited the Picasso museum, in Malaga, in which he thought he could see Guernica. He was dissapointed to find out that it’s in Madrid.

Each family holiday every member of the family tells me what they would love to do, one thing only. As by now they know already my wish which is to visit an art museum. We have don this since they where small. And see it works after many years visiting museums not always completely voluntary…..

I Feel Blessed

 

Hoe INVESTeer je in jeSelf

Imagine More through Play~Work~Create

(for English version scroll down)

Lees niet verder als je geïnteresseerd bent in een quick fix! 

Ik zou hier kunnen zeggen DEZE workshop of volgend stappenplan is DE manier om in jezelf te investeren. Dan ben ik bezig met een sales-pitch waar ik me echt niet mee bezig wil houden. Dus het volgende is wat ik wel weet en doe namelijk dingen gaandeweg uitzoeken vanuit mijn eigen interesses en dan bedenken daar hebben toch meer mensen iets aan!

Dus de vraag die ik mezelf stelde na mijn laatste blog; HOE investeer je in jezelf om meer verbeeldingskracht te ontwikkelen?

En hier is mijn eerste en vast niet laatste Inspire Yourself actieplan, constructieve/positieve toevoegingen altijd welkom! 

Do not read further if you are interested in a quick fix! I could say This workshop or step-by-step plan is the only way to invest in yourSelf! I have no interest in writing a sales pitch. Most things come about when I encounter a puzzling thing or question/idea and work on it. Afterwards it crosses my mind that there must be more people interested in this topic and that’s my reason to share. Sharing is Caring!-)

So the question I asked myself after my last blog; HOW do you invest in yourSelf to develop more imagination?

See above a five fased infographic Inspire-Yourself action plan. If you’re interested in the more detailed plan please write to me, see contact. Also constructive/positive remarks are always welcome.

Thanks for reading. 

INVESTeer in Jezelf

Waarom creativiteit de belangrijkste vaardigheid is van de toekomst?

We staan aan het begin van de 4de industriële revolutie (Hans Junggeburt socioloog).

Robotisering gaat de wereld veranderen, werk dat repetitief is wordt vervangen door robots. Als robots die taken overnemen worden mensen uitgedaagd om creatief om te gaan met hun capaciteiten.

Vanaf nu gaat het om onze unieke kwaliteiten; flexibiliteit, innovativiteit en creativiteit (Kijk 2017, 10).

The Human Touch: creativiteit kun je leren en begint met inspiratie.

Maar we willen niet langer enkel geïnspireerd worden maar ook inspirerend zijn.

Inspiratie als springplank voor creativiteit omdat je mogelijkheden ziet buiten de bestaande kaders.

Hier een definitie van inspiratie; het gevoel dat dingen kloppen, een bepaalde kant opgaan of richting met een doel .

Inspiratie is onze brandstof en tegengif voor westerse ziektes als depressie en burn out (De Correspondent, Lynn Berger, 10 mei 2017).

Vanuit deze mentale toestand (inspiratie) kun je creativiteit ontwikkelen door informatie niet enkel te verwoorden maar vooral te verbeelden met behulp van verbeeldingskracht.

Verbeeldingskracht is één van de basisvaardigheden van Creativiteit en belangrijkste katalysator van vernieuwende ideeën en innovatie.

Albert Einstein zei ooit dat hij meer had gehad aan zijn talent om zich dingen in te beelden dan aan zijn vermogen om kennis op te nemen.

Verbeeldingskracht is het vermogen om je een voorstelling in je geest te maken van iets dat (nog) niet bestaat. Ook is het een krachtig communicatie middel (Marieke van Oosterhout).

Je verbeelding vergroten door het stimuleren van vaardigheden als:

  • waarnemen buiten kaders
  • flexibel associëren
  • experimenteren
  • afstand nemen
  • doorzettingsvermogen
  • risico bereidheid
  • leren door te ervaren

 

Maar waarom zou je dit willen leren behalve de reeds hierboven genoemde reden van toekomstige robotisering?

Creativiteit helpt je overzicht en helderheid te creëren. Dit werkt stress verlagend.

Je comfort zone wordt vergroot waardoor je zelfvertrouwen toeneemt.

Je gaat kansen zien in ‘chaos’ situaties waardoor je problemen ook als uitdagingen kunt ervaren.

In mijn ogen is het vergroten van verbeeldingskracht (door middel van reframing/herkadering), als één van de basisvaardigheden van Creativiteit, de toekomst.

Hieronder het artikel beeldend samengevat.

INSPIREER JIJ