Tot het hart van de kernzaak te komen!

Veel geleerd 2018 in een voor mij nieuw gebied.

Woorden geven aan, maken visueel en laten voelen wat systeemenergie is en waarom dit van je team een TOP team maakt! Systeemenergie is wat je onbewust weet als individu (groep en organisatie). In de praktijk wordt dit zichtbaar als patroon en/of probleem. Wat speelt er binnen het grotere geheel, het collectief geweten? Systeemenergie is direct zichtbaar en voelbaar je kunt het vergelijken door met je mobiel verbinding te maken met je home wifi-netwerk. Waar ben je goed in? Waar sta je in je team en in je organisatie? Luisteren met al je zintuigen geeft je inzicht in je eigen patronen en is de eerste stap om er losser van te komen en vrijer te leren bewegen naar een plek voor nieuwe ideeën, oplossingen en energie. In een veilige, ontspannen omgeving waar alle ballast wegvloeit. En je als team spelenderwijs co-creëert. Met behulp van een spelender-delenderwijs model mat.


En de 16 energiebronnen van Hans van Loo en nog vele andere elementen. Uitbreiding naar individuele hulp bijvoorbeeld beeldend, tenslotte ben ik daar goed in.

Nog steeds een waanzinnig goed idee en uiteindelijk product wat ik verder wil ontwikkelen maar opzoek ben naar een coach met netwerk die mee het pad wilt bewandelen.

En voor de future wellicht een AR versie dat je systeemenergie kunt voelen en uittesten met behulp van augmented reality mogelijkheden. Dat zie ik helemaal zitten.