Beleidstool voor kunstorganisaties ter verbetering van hun kunst-educatief aanbod met behulp van de flowchart

De flowchart is opgebouwd uit stappen die in de volgorde van de pijl genomen moeten worden. De stappen zijn bedoeld om tot een diagnose van de organisatie, omgeving en leden te komen om vervolgens vanuit de missie en doelstelling bewust een doelgroep te kiezen. En de daarbij aansluitende kunst-educatieve activiteiten vorm te geven die bij de organisatie past maar ook de doelgroep aanspreekt.

Een kunst-educatief aanbod dat aanspreekt en activeert op verschillende niveaus van de vereniging dus niet enkel als cursist maar ook lesgever, ondersteuner, bestuurslid of werkgroep lid. Dit naar gelang de behoeftes die elk type lid zingeving geeft en tegemoet komt aan zijn/haar behoeftes door middel van grondig onderzoek met bestuur, werkgroep en externe!

Er ontstaat een kwalitatieve verbetering van kunst-educatief aanbod en beleid doordat het aanbod beter aansluit bij de doelgroep en er activering plaatsvindt van de eigen leden.

De flowchart bestaat uit 5 fases; oriëntatie, diagnose, planning, actie en evaluatie.

Bij de oriëntatie fase is het de bedoeling een werkgroep samen te stellen deze kan bestaan uit bestuursleden, leden en of externe.

In de diagnose fase wordt er een missie en doelstellingen geformuleerd als dit niet reeds gedaan is. De scriptie is gericht op Belgische vzw vereniging zonder winst. In België is het een vereiste dat bij de oprichting van vzw een missie wordt opgenomen in de statuten. Maar mocht dit opnieuw gedaan worden zijn er vele hulpmiddelen te vinden op het internet. In mijn scriptie verwijs ik naar Creando, ontwikkeling van strategisch kader. Maar ook zeker naar organisaties zoals Vormingplus die de vereniging hierin kan bijstaan/ondersteunen.

Voor de volgende stap het verzamelen van informatie is de gemeente on/offline een waardevolle bron. Als je geïnteresseerd bent in de volledige beschrijving van de vijf fases stuur mij dan een mail. Deze flowchart is voortgekomen uit mijn meesterproef onderzoek, klik hier voor referentie!

Ik ben op zoek naar samenwerking voor verder ontwikkeling van de flowchart!