Artists teacher meer dan de twee domeinen samen

Het romantische beeld van de kunstenaar, gekwelde kluizenaar meestal charismatische, modelverslindende man is niet meer van deze tijd.

Mijn kunstenaarschap stopt niet bij de deur van mijn atelier. En wat of waar ik aan werk is inherent verbonden, geïnspireerd of gemotiveerd vanuit waarnemen (zintuigen), denken (hoofd/hart) en doen (handen). Bovendien vereist kunstenaarschap tegenwoordig cultureel, sociaal en maatschappelijk ondernemerschap.

Kunsteducatie heeft volgens de LKCA 3 aspecten: productie, receptie en reflectie. Kunst heeft van zichzelf de eigenschap te reflecteren op de maatschappij.

In mijn ogen is educatie werken aan het stimuleren van interdisciplinariteit waarbij je niet beperkt wordt tot enkel het gebruik van traditionele technieken.

De quote van Earl. T. (1987) ‘Educatief ontwerp als creatief proces’ werkt voor mij ook andersom ‘Creatief proces als educatief ontwerp’.

Wat heeft het behalen van master kunsteducatie toegevoegd een verdieping van mijn pedagogisch, didactische, onderzoeksvaardigheden en culturele ondernemerschap en kritische reflectie. Investering in eigen ontwikkeling.

Authentiek kunsteducatie Dewey (John 1859-1952) leren is een actief proces in een leeromgeving die een levensechte afspiegeling vormt van de maatschappij (aansluiten leefwereld deelnemer en actuele professionele kunstpraktijk).